Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Jasné pravidlá pre hypotekárne úvery

Jasné pravidlá pre hypotekárne úvery