Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Nevyužité eurofondy treba využiť

na likvidáciu skládky vo Vrakuni